Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας - Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π.

Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας - Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

ΜΚΔ ΕΚΠ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σύνθετα προβλήματα τεσσάρων πράξεων και αριθμητικές παραστάσεις


Σύνθετα προβλήματα τεσσάρων πράξεων και αριθμητικές παραστάσεις

Γλώσσα ΣΤ΄ - Ενότητα "Κατοικία¨ - ΕπαναληπτικόΠέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών - Προβλήματα που λύνονται με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις


Προβλήματα που λύνονται με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Οι κλέφτες και οι αρματολοί

Οι κλέφτες και οι αρματολοί - Σχεδιάγραμμα


Οι κλέφτες και οι αρματολοί - Λευκό σχεδιάγραμμα

Οι κλέφτες και οι αρματολοί - Ομαδοσυνεργατική

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Δίκαιη μοιρασιά - Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

ΔΙΑΙΡΕΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΙΑ


Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων


Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων
Φύλλο εργασίας για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Κι άφησε  το Λαό  του Ευαγγελίου, να  δικάζει,  να κρίνει  σύμφωνα με  όσα αποκαλύφθηκαν  σ'  αυτό,  απ'  τον ΑΛΛΑΧ.  Κι όποιος δεν δικάσει με βάση τα όσα απεκαλύφθηκαν  απ' τον  ΑΛΛΑΧ, αυτοί είναι οι  παράνομοι.
                                                                                                                  Κοράνι5:47

Γεννάδιος Σχολάριος

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1398 με 1405 και ανήκε σε οικογένεια ευκατάστατη με θεσσαλική καταγωγή. Το 1444 πέθανε ο Μάρκος ο Ευγενικός και ο Γεώργιος Σχολάριος τέθηκε επικεφαλής του αγώνα κατά της Ένωσης. μετά το θάνατο του Ιωάννη Η΄ και την άνοδο στο Θρόνο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ο Σχολάριος απογοητεύτηκε, καθώς ο νέος Αυτοκράτορας αμφιταλαντευόταν για το θέμα της Ένωσης. Έτσι το 1449 ή το 1450 αποφασίζει να μονάσει, γνωστοποιεί την απόφασή του στον Αυτοκράτορα (σώζεται σχετική επιστολή του) και κείρεται μοναχός στη Μονή Χαρσιανείτου, παίρνοντας το όνομα Γεννάδιος. Κατά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης συνελήφθη από τους Τούρκους και μεταφέρθηκε ως σκλάβος στην Αδριανούπολη. Εκεί τον βρήκε ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής και τον όρισε Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ τυπικά εξελέγη από Σύνοδο που συνήλθε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων στις 6 Ιανουαρίου 1454. Ο Σουλτάνος τού παραχώρησε το ναό αυτό, προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί το Πατριαρχείο, στο οποίο παραχώρησε και προνόμια, ως θεσμού που εκπροσωπούσε πλέον τους υπόδουλους Χριστιανούς.  

Αφού μελετήσετε το απόσπασμα από το Κοράνι και τη βιογραφία του Γεννάδιου Σχολάριου, προσπαθήστε να βρείτε τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι παραχώρησαν προνόμια στον Πατριάρχη

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

«Το σημερινόν ελληνικόν ιερατείον εμποδίζει και κρύπτει την οδόν της ελευθερώσεως των Eλλήνων, και αύτη εστίν η πρώτη και μεγαλυτέρα αιτία, οπού μέχρι της σήμερον ευρισκόμεθα υπό της οθωμανικής τυραννίας».

Το σημερινό ελληνικό ιερατείο εμποδίζει και κρύβει το δρόμο που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των Ελλήνων, και αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη αιτία, που μέχρι σήμερα βρισκόμαστε κάτω από την οθωμανική τυραννία. 
 Ανώνυμος στην Ελληνική Νομαρχία


«Την επανάσταση την ξεκίνησαν και την εμψύχωσαν οι κληρικοί. Χωρίς αυτούς ο λαός δε θα είχε κινηθεί».
Εμμανουήλ Ξάνθος


Ποια η άποψη του Ανώνυμου για τους κληρικούς και ποια του Ξάνθου;
Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το ρόλο των κληρικών κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας;


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………

Ένα κοράκι ξέβγαινε, μέσα από τον Άδη
Σύρει και εις τα νύχια του ανθρώπινο κεφάλι
Κι’ ώρας ώρας το ρώταγε, κι’ ώρας ώρας του λέει:
Κεφάλι κακοκέφαλο, κακού καιρού γραμμένο
Τι έκαμες στα νιάτα σου κι’ είσαι κριματισμένο;
Μην ήσουν πρώτος στο χωριό και μοίραζες τα χρέη;                                              
 Έριχνες πλούσιους εκατό και τους φτωχούς διακόσια
Και μια χήρα με παιδιά τους ρίχνεις πεντακόσια. 
Δημοτικό τραγούδι

Σε ποιους αναφέρεται το παραπάνω δημοτικό τραγούδι;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τι γνώμη φαίνεται να έχει ο λαός για τους προεστούς;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Οι πρόκριτοι θυσίασαν πρώτα ζωή, πλούτη∙ και θυμώνται Θεόν, πατρίδα και θρησκεία»
                                                     Ι. Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα


Ποια είναι η γνώμη του Μακρυγιάννη για τους πρόκριτους;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Πώς δικαιολογούνται οι διαφορετικές απόψεις για τους κοινοτικούς άρχοντες όπως εκφράζονται μέσα από το δημοτικό τραγούδι και το απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη; 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων - Σχεδιάγραμμα


Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων - Λευκό σχεδιάγραμμα


Γλωσσάρι


ανεκτικός -ή -ό  : αυτός που δείχνει (μεγάλη) ανοχή, υπομονή προς κάποιον.

διευρύνω -ομαι  : κάνω κάτι ευρύ ή ευρύτερο. 1.  διαπλατύνω. 2. (μτφ.) επεκτείνω κάτι., το κάνω ευρύτερο, έτσι ώστε να περιλάβει περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα

ρουμ μιλέτ: Έτσι αποκαλούνταν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί υπήκοοι του Σουλτάνου, ανεξαρτήτως γλώσσας και εθνικότητας.
λογοδοτώ: Είμαι υπεύθυνος απέναντι σε κάποιον.

«Ξανθό γένος»: Φράση που συναντάται συχνά σε κείμενα της περιόδου της Τουρκοκρατίας και έχει το νόημα ενός ισχυρού λαού με ξανθά μαλλιά, ο οποίος θα Βοηθούσε στην απελευθέρωση του Γένους.

περαιτέρω  επίρρ. :  1. περισσότερο: Tο ζήτημα δε θα εξεταστεί περαιτέρω.  2. (ως επίθ.) μεγαλύτερος, περισσότερος: Οι δύο υπουργοί θα εξετάσουν τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών. β. (ως ουσ.) τα περαιτέρω, όσα ακολουθούν: Για τα περαιτέρω θα αποφασίσουμε αργότερα 


ταυτίζω -ομαι  : 1. θεωρώ κάτι όμοιο με κάτι άλλο, δέχομαι πως είναι το ίδιο πράγμα