Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Κριτήρια διαιρετότητας - Θεωρία - Άσκηση

Κριτήρια διαιρετότητας

 


Κριτήρια διαιρετότητας

1. Ένας αριθμός διαιρείται με το 10 αν τελειώνει σε 0
π.χ. ο αριθμός 230 διαιρείται με το 10

2. Ένας αριθμός διαιρείται με το 100 αν τελειώνει σε 00
π.χ. ο αριθμός 4.300 διαιρείται με το 100 αλλά και με το 10

 3. Ένας αριθμός διαιρείται με το 1000 αν τελειώνει σε 000
π.χ. ο αριθμός 63.000 διαιρείται με το 1000 αλλά και με το 100 και με το 10

4. Ένας αριθμός διαιρείται με το 2, αν τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Οι αριθμοί 8, 36, 124,  διαιρούνται με το 2.

5. Ένας αριθμός διαιρείται με το 5, αν τελειώνει σε 0 ή σε  5
Οι αριθμοί 85, 1230, διαιρούνται με το 5.

6. Ένας αριθμός διαιρείται με το 3, αν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3, 6 ή 9
π.χ.  Θέλουμε να δούμε αν ο αριθμός 561 διαιρείται με το 3.  Προσθέτουμε τα ψηφία του    5+ 6+ 1 = 12. Ξαναπροσθέτουμε μέχρι να προκύψει μονοψήφιο άθροισμα   1 + 2 = 3.  Το 561  διαιρείται με το 3.

7. Ένας αριθμός διαιρείται με το 9, αν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 9.
π.χ.  Θέλουμε να δούμε αν ο αριθμός 4.572 διαιρείται με το 9.  Προσθέτουμε τα ψηφία του    4+ 5+ 7 + 2 = 18. Ξαναπροσθέτουμε μέχρι να προκύψει μονοψήφιο άθροισμα   1 + 8 = 9.  Το 4.572  διαιρείται με το 9.


8. Ένας αριθμός διαιρείται με το 4, αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4 ή είναι δύο μηδενικά (00).
Το 124 διαιρείται με το 4.

9. Ένας αριθμός διαιρείται με το 25, αν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 25 ή είναι δύο μηδενικά (00). Πιο απλά, ένας αριθμός διαιρείται με το 25 αν τα δύο τελευταία του ψηφία είναι 00, 25, 50 ή 75
Το 1250 διαιρείται με το 25.

10. Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 6 αν ο αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 2 και το 3.
π.χ. 606, 378

ΑΣΚΗΣΗ: Συμπλήρωσε τον επόμενο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
Διαιρείται ακριβώς με το …
2
3
4
5
6
9
10
25
100
10
X


X


Χ


156

1.536

4.500

45.012

105.003

6.300

17.016

17.005

1.716

2.304

1.412.000

6.709

12.123

456.980

4.095


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου