ΠΑΡΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ
"…ίσως το χειρότερο σημάδι στη διάρκεια μιας κρίσης είναι οι επιθέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε δύο παράγοντες: οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ορατή οικονομική λειτουργία και παράγουν, έστω περιορισμένα, κοινωνική συνείδηση." John Dewey, Αμερικανός φιλόσοφος και θεωρητικός της εκπαίδευσης, 1932.

Ιδιότητες πολλαπλασιασμού1. Ουδέτερο στοιχείο.
Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 1 ο αριθμός αυτός δε μεταβάλλεται.

5 Χ 1 = 5

2. Προσεταιριστική

Σε μια σειρά παραγόντων, πολλαπλασιάζουμε τον πρώτο με το δεύτερο και στο γινόμενο τον τρίτο κ.ο.κ.

2 Χ 3 Χ 5 = (2 Χ 3) Χ 5 = 6 Χ 5 = 30

3. Αντιμεταθετική

Το γινόμενο στον πολλαπλασιασμό δεν αλλάζει,αν αλλάξουμε τη σειρά των παραγόντων.

3 Χ 2 = 2 Χ 3

4. Επιμεριστική

Με την επιμεριστική ιδιότητα μπορούμε ένα άθροισμα να το πολλαπλασιάσουμε με έναν αριθμό, όταν πολλαπλασιάσουμε κάθε προσθετέο με τον ίδιο αριθμό κα ύστερα προσθέσουμε τα αποτελέσματα.
Επίσης, η ίδια ιδιότητα ισχύει και όταν πολλαπλασιάσουμε μια διαφορά με έναν αριθμό.

Παράδειγμα:

5x(4+2)=5x4+5x2=20+10=30

5x(4-2)=5x4 - 5x2=20-10=10

Εργασίες

1. Κάνε τις πράξεις με δυο τρόπους χρησιμοποιώντας την προσεταιριστική ιδιότητα.
4,02 Χ 8 Χ 0,12=                       4 Χ 5,02 Χ 15 Χ 3,001 =

2. Κάνε τις πράξεις με δυο τρόπους χρησιμοποιώντας την επιμεριστική  ιδιότητα.

4,5 Χ (3 + 5,8) =

8,2 Χ (7 – 3,04)=

3.Λύσε τα προβλήματα με δύο τρόπους

Σε μία εκδρομή συμμετείχαν 34 αγόρια και 26 κορίτσια. Το κάθε παιδί πλήρωσε 10,5 ευρώ εισιτήριο. Πόσα χρήματα πλήρωσαν συνολικά;Ένας οινοποιός πούλησε 105,2 κιλά λευκό κρασί και 207,3 κιλά κόκκινο. Αν η τιμή πώλησης και του λευκού και του κόκκινου ήταν 1,05 ευρώ το κιλό να βρεις πόσα χρήματα εισέπραξε.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

Ετικέτες