Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Ιδιότητες πολλαπλασιασμού1. Ουδέτερο στοιχείο.
Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν αριθμό με το 1 ο αριθμός αυτός δε μεταβάλλεται.

5 Χ 1 = 5

2. Προσεταιριστική

Σε μια σειρά παραγόντων, πολλαπλασιάζουμε τον πρώτο με το δεύτερο και στο γινόμενο τον τρίτο κ.ο.κ.

2 Χ 3 Χ 5 = (2 Χ 3) Χ 5 = 6 Χ 5 = 30

3. Αντιμεταθετική

Το γινόμενο στον πολλαπλασιασμό δεν αλλάζει,αν αλλάξουμε τη σειρά των παραγόντων.

3 Χ 2 = 2 Χ 3

4. Επιμεριστική

Με την επιμεριστική ιδιότητα μπορούμε ένα άθροισμα να το πολλαπλασιάσουμε με έναν αριθμό, όταν πολλαπλασιάσουμε κάθε προσθετέο με τον ίδιο αριθμό κα ύστερα προσθέσουμε τα αποτελέσματα.
Επίσης, η ίδια ιδιότητα ισχύει και όταν πολλαπλασιάσουμε μια διαφορά με έναν αριθμό.

Παράδειγμα:

5x(4+2)=5x4+5x2=20+10=30

5x(4-2)=5x4 - 5x2=20-10=10

Εργασίες

1. Κάνε τις πράξεις με δυο τρόπους χρησιμοποιώντας την προσεταιριστική ιδιότητα.
4,02 Χ 8 Χ 0,12=                       4 Χ 5,02 Χ 15 Χ 3,001 =

2. Κάνε τις πράξεις με δυο τρόπους χρησιμοποιώντας την επιμεριστική  ιδιότητα.

4,5 Χ (3 + 5,8) =

8,2 Χ (7 – 3,04)=

3.Λύσε τα προβλήματα με δύο τρόπους

Σε μία εκδρομή συμμετείχαν 34 αγόρια και 26 κορίτσια. Το κάθε παιδί πλήρωσε 10,5 ευρώ εισιτήριο. Πόσα χρήματα πλήρωσαν συνολικά;Ένας οινοποιός πούλησε 105,2 κιλά λευκό κρασί και 207,3 κιλά κόκκινο. Αν η τιμή πώλησης και του λευκού και του κόκκινου ήταν 1,05 ευρώ το κιλό να βρεις πόσα χρήματα εισέπραξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου