Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

H κλίμακα του χάρτη


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
Ο παραπάνω χάρτης μας δείνει το χωριό στο οποίο βρίσκεται το σχολείο μας. Μπορείς να το διακρίνεις; Τι σε εμποδίζει;  Χρησιμοποίησε τα βελάκια πάνω αριστερά καθώς και το + και - για να βρεις το σχολείο μας.
Στους χάρτες τα πάντα απεικονίζονται μικρότρερα από την πραγματικότητα. Πόσες φορές είναι μικρότερα μας το δείχνει η κλίμακα.

Κλίμακα, είναι ένας αριθμός που δηλώνει πόσες φορές μικρότερη είναι μια απόσταση πάνω στο χάρτη από την πραγματική της απόσταση στο έδαφος

Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να παρατηρήσεις πώς αλλάζει η κλίμακα καθώς μεγαλώνουν οι λεπτομέρειες των χαρτών. Όσο μεγαλώνει η κλίμακα του χάρτη (δηλ. μικραίνει ο παρονομαστής του κλάσματος), τόσο περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνει ο χάρτης) 

 Στον αριστερό χάρτη η κλίμακα είναι 1:4.000.000. Αυτό σημαίνει πως η Ρόδος είναι σχεδιασμένη 4.000.000 φορές μικρότερη απ' ότι είναι στην πραγματικότητα. Σημαίνει επίσης πως 1 εκατοστό στο χάρτη είναι 4.000.000 εκατοστά (40 χιλιόμετρα) στην πραγματικότητα.

Στο δεξιό χάρτη η κλίμακα είναι 1:1.000.οοο. Αυτό σημαίνει πως η Ρόδος είναι σχεδιασμένη 1.000.000 φορές μικρότερη απ' ότι είναι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό φαίνεται και μεγαλύτερη.Σημαίνει επίσης πως 1 εκατοστό στο χάρτη είναι 1.000.000 εκατοστά (10 χιλιόμετρα) στην πραγματικότητα.


  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μικραίνει , ο χάρτης μας δείχνει πολλές λεπτομέρειες , η κλίμακα είναι μεγάλη.
  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μεγαλώνει,ο χάρτης μας δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες, η κλίμακα είναι μικρή

Για να υπολογίσουμε την απόσταση δυο πόλεων:

1. Βρίσκουμε ποια είναι η κλίμακα του χάρτη που χρησιμοποιούμε

2. Χρησιμοποιούμε ένα χάρακα για να μετρήσουμε την απόσταση μεταξύ δύο τόπων
3. Πολλαπλασιάζουμε αυτή την απόσταση με τον παρονομαστή του κλάσματος της κλίμακας.

4. Μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης σε πιο βολικές μονάδες(π.χ. εκατοστά σε μέτρα, σε χιλιόμετρα κλπ)


Για να εξασκηθείς κάνε ΚΛΙΚ εδώΧρησιμοποιήθηκε υλικό από τον ιστότοπο http://egpaid.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου